Stabilizacja zasilacza LED – dlaczego jest tak ważna?

W układach zasilaczy LED-owych niezwykle ważną kwestią pozostaje stabilizacja instalacji zasilającej. Jest ona realizowana za pośrednictwem określonych elementów półprzewodnikowych, których zadaniem jest ostateczne zabezpieczenie odbiornika przed ewentualnymi przepięciami.

Jak działa dioda Zenera?

Jednym z takich elementów jest dioda Zenera. Podłącza się ją równolegle tuż za filtrami indukcyjnymi i pojemnościowymi. Gdy napięcie na zaciskach wyjściowych jest stałe i nie przekracza określonej wartości, dioda ta pracuje w trybie zaporowym. Co ważne, wtedy jej rezystancja dąży do nieskończoności (w praktyce osiąga wartość kilkunastu megaomów).

Sytuacja zmienia się, gdy Zasilacz led 24v zostaje poddany przepięciu. Wtedy różnica napięć na diodzie Zenera ulega znaczącemu zwiększeniu, a ona sama przechodzi w tryb przewodzenia. Krok ten prowadzi do powstania zwarcia i zadziałania zabezpieczeń, które automatycznie odcinają dopływ prądu.

Nie tylko zasilacze LED

Co ciekawe, stabilizacją diodą Zenera nie są objęte wyłącznie zasilacze LED 24V. Wręcz przeciwnie – jest to bardzo popularny element chroniący wrażliwą elektronikę przed skutkami przepięć. To dzięki niemu napięcie wyjściowe na zasilaczach komputerowych jest tak idealnie wygładzone.

Co ważne, diody Zenera stosuje się również (powszechnie) w tzw. elektronice użytkowej. gdzie chronią one delikatne układy elektroniczne przed nawet niewielkimi wzrostami napięć. Co ważne, zadziałanie tejże diody wcale nie musi prowadzić do zniszczenia układu.

Diody LED a stabilność napięcia

Naturalnie chwilowy skok napięcia (o maksymalnie kilkanaście procent) nie doprowadzi do zniszczenia odbiorników LED. Warto jednak pamiętać, że zjawisko to może znacząco obniżyć ich żywotność. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ich konstrukcja jest bardzo delikatna i źle znosi skoki napięć.

Podsumowując, typowy zasilacz LED 24V to prosty w działaniu układ, którego praca, a zarazem skuteczność, zależy w znacznej mierze od zastosowanego systemu stabilizacyjnego. Rolę tą pełni najczęściej dioda (lub kilka diod) Zenera.