Miedzionikiel – właściwości fizyczne i chemiczne

Miedź to metal łatwo łączący się z innymi pierwiastkami. Powstałe w wyniku tego połączenia stopy zachowują właściwości miedzi oraz zyskują nowe, przeniesione z metalu dodanego do miedzi. Przykładem stopu doskonałego jest miedzionikiel – połączenie miedzi i niklu, metal kolorowy poszukiwany i ceniony w wielu dziedzinach życia gospodarczego.

Jak powstaje miedzionikiel?

Produkcja miedzioniklu odbywa się w hutach. Oba metale wchodzące w skład stopu poddawane są działaniom wysokich temperatur, a po przejściu w stan ciekły łączy się je w odpowiednio dobranych proporcjach wagowych.

Do miedzi i niklu dodaje się także domieszki innych pierwiastków: glinu (aluminium), żelaza, krzemu, manganu.

Powstałe stopy najczęściej sprzedaje się w formie arkuszy walcowanej blachy.

Własności miedzioniklu

Miedzionikle to metale bardzo wytrzymałe. Konstrukcje lub maszyny budowane z tego stopu są długowieczne, bardzo odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Miedzionikiel, podobnie jak miedź nie koroduje, ma własności antybakteryjne, nie namagnesowuje się.

Odporność na zanieczyszczenia biologiczne sprawia, że miedzionikle to doskonały materiał do produkcji monet – bakterie, wirusy i inne drobnoustroje nie znajdują pożywki na powierzchniach wykonanych z miedzioniklu, dzięki czemu przedmioty wykonane z tego metalu są bezpieczne dla zdrowia człowieka.

Dodatek krzemu nadaje miedzioniklom sprężystości. Aluminium uszlachetnia miedzionikle znajdujące zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych oraz w budownictwie okrętowym.

Miedzionikle w gospodarce

Niewiele jest obszarów gospodarczych, w których nie wykorzystuje się miedzioniklu. Największym odbiorcą tego metalu jest przemysł morski. Z niewchodzącego w reakcję ze słoną wodą miedzioniklu buduje się statki elementy ich wyposażenia, platformy wiertnicze, rurociągi.

Miedzionikle sprawdzają się jako materiał do budowy systemów hydraulicznych i przeciwpożarowych. Można ich używać wszędzie tam, gdzie na urządzenia oddziałują płyny korozyjne.

Miedzionikle wykazują się dużą opornością elektryczną. Z powodzeniem używa się ich do produkcji elementów lamp próżniowych.

Zamówienia na duże ilości miedzioniklu płyną także ze strony przemysłu elektronicznego, lotniczego, motoryzacyjnego.