Jak sprawnie przeprowadzić upadłość konsumencką?

Każdą zaciągniętą pożyczkę należy spłacić. Wiedzą o tym wszyscy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dochodzi do tego, że miesięczne zobowiązania są wyższe niż dochody. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jak działa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to szansa na życie bez strachu. Jest to rozwiązanie dla osób, które zabrnęły w zadłużenie, którego nie są w stanie spłacić. Często jest to jedyne rozwiązanie sytuacji, która wydaje się nie mieć wyjścia.

Postępowanie upadłościowe to procedura, która jest niezbędna, by ogłosić upadłość konsumencką. Każda taka sprawa rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu, który zapoznaje się z sytuacją majątkową dłużnika. Następnie wydaje wyrok, w którym umarza część zadłużenia lub nawet całość.

Wniosek o upadłość konsumencką

Postępowanie upadłościowe należy rozpocząć od złożenia wniosku do sądu z wyjaśnieniem swojej sytuacji majątkowej. Koszt złożenia wniosku to 30 złotych.

Wniosek musi zawierać opis majątku dłużnika. Muszą być w nim wyszczególnione posiadane nieruchomości, ruchomości oraz oszczędności, które posiada dłużnik. Bardzo ważnym elementem jest opis posiadanego zadłużenia. Każdą z pozycji należy poprzeć umowami, które to potwierdzają.

Ważnym elementem wniosku o upadłość jest wpisanie wierzytelności spornych, które również trzeba dokładnie opisać. Należy poinformować dlaczego dłużnik się z nimi nie zgadza oraz dołączyć dokumenty, które potwierdzają stanowisko dłużnika (potwierdzenia wpłat, skany przelewów).

Postępowanie upadłościowe to proces długi i żmudny, ale często jest to jedyna szansa na rozpoczęcie życia z czystą kartą.