Przekształcenia spółek: czas trwania i koszty

Przekształcenie spółki może być procesem długotrwałym, z którym będą wiązały się pewne dodatkowe koszty. Warto zapoznać się z czynnikami, od których zależy czas trwania całego procesu oraz jego koszty.

Korzyści z przekształcenia spółki

Przekształcenia spółek mogą przynieść przedsiębiorcom szereg korzyści, dlatego w ostatnich latach jest to rozwiązanie, z którego dość często się korzysta. Przede wszystkim przekształcenie spółki skutkuje zmianą zasad odpowiedzialności. Przedsiębiorca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku dokonania przekształcenia odpowiedzialność przechodzi na spółkę. Dodatkowo po przekształceniu istnieje możliwość pozyskania dodatkowego kapitału. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do spółki nowych wspólników.

Czas trwania przekształcenia

Czas trwania przekształcenia spółek może być zróżnicowany i zależny jest od kilku istotnych czynników. Wśród nich wskazuje się przede wszystkim kierunek przekształcenia. Proces przekształcenia spółki rozpoczyna się od stworzenia stosownego planu przekształcenia. Powinno być w nim zawarte między innymi sprawozdanie finansowe. Następnie należy zadbać o powiadomienie wszystkich wspólników o planach przekształcenia spółki. Głównym etapem całego procesu jest podjęcie uchwały o przekształceniu, które odbywa się przed notariuszem. Natomiast na końcu dokonuje się wpisu przekształconej spółki oraz wykreśla z rejestru poprzednie przedsiębiorstwo.

Koszty przekształcenia

Na koszty przekształcenia spółki składają się różne elementy. Przede wszystkim są to różne opłaty sądowe i skarbowe, które wynoszą łącznie około tysiąca złotych. Na koszty przekształcenia spółki składają się również koszty notarialne, które zależne są od wysokości wkładów wniesionych do spółki. W niektórych sytuacjach konieczne może być również opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. W ramach kosztów przekształcania spółek bierze się pod uwagę także wynagrodzenie biegłego rewidenta, które wypłacane jest za badanie planu przekształcenia spółki. Oprócz kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta ponosi się również koszty wynagrodzenia prawników, jeśli biorą udział w całym procesie.