Biopreparaty – korzyści ze stosowania w oczyszczalniach przydomowych

Biopreparaty

Coraz więcej osób podejmujących decyzję o budowie domu, inwestuje w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest to dobry kierunek, nie tylko w celu bardziej ekonomicznego oczyszczania ścieków, ale również ponownego wykorzystania wody, która ze ściekami spływa do zbiorników. Takiej możliwości nie dają tradycyjne szamba. Jeśli już zostały poniesione spore koszty wybudowania przydomowej oczyszczalni, warto w pełni wykorzystać jej możliwości, a jednocześnie przyczynić się do ochrony naturalnego środowiska w swoim najbliższym otoczeniu.

Czym charakteryzują się biopreparaty?

Są to naturalne, podlegające biodegradacji środki, specjalnie przeznaczone do rozkładania zanieczyszczeń organicznych, pochodzących z instalacji ściekowych. Preparaty bio zawierają mikroorganizmy bakterii oraz substancje wspomagające ich rozwój i namnażanie.

Rozwój specjalnie dobranych do funkcji oczyszczania osadnika przydomowej oczyszczalni, żywych mikroorganizmów, powoduje przyspieszenie rozkładu zbierających się każdego dnia osadów organicznych oraz zapobiega powstawaniu zatorów.

Bardzo istotną cechą, którą biopreparaty odróżniają się od tradycyjnych środków uzdatniania zawartości szamb, jest ich zdolność do biodegradacji. Po spełnieniu swojego zadania po prostu ulegają rozkładowi na takie czynniki, które nie zalegają w wodzie i glebie, zatruwając otoczenie, w przeciwieństwie do syntetycznych środków wytwarzanych na bazie szkodliwych związków chemicznych.

Preparaty bio mają zdolność znacznego niwelowania przykrych zapachów, które w okolicach oczyszczalni są nieuniknione.

Dodatkową korzyścią z zastosowania biologicznych środków w instalacjach ściekowych jest zdolność do udrożniania rur kanalizacyjnych, zbiorników oraz innych elementów budowy oczyszczalni przydomowych.

Ekonomiczne korzyści ze stosowania biopreparatów

Oprócz bardzo ważnych obecnie aspektów związanych z ochroną naturalnego środowiska, stosowanie do oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przydomowych biologicznych środków, daje również wymierne korzyści materialne.

Ze ścieków oczyszczonych za pomocą biopreparatów uzyskuje się wodę, którą można powtórnie wykorzystać do podlewania ogrodu.

Woda odzyskana w taki sposób doskonale spełnia wszelkie normy, które są konieczne przy używaniu jej do podlewania roślin ozdobnych, czy przydomowego trawnika.

Oczyszczoną za pomocą naturalnych środków wodę, można z powodzeniem użyć powtórnie do spłukiwania toalet.

Zastąpienie sztucznych środków biopreparatami, jest bardzo prostym krokiem, a daje sporo korzyści.

Więcej na stronie http://sklepekozet.pl/pl/c/Przydomowe-i-ekologiczne-oczyszczalnie/2