Opakowania jednorazowe – jak są produkowane?

Opakowania i naczynia jednorazowe stanowią obecnie niezwykle ważny element branży gastronomicznej oraz spożywczej. Mają one za sobą długą historię, w toku której ewoluowała zarówno ich forma, materiał oraz technologia wykonania, jak i właściwości użytkowe. Obecnie większość dostępnych na rynku produktów spożywczych, sprzedawana jest właśnie w tego typu opakowaniach.

Jak wytwarzane są opakowania jednorazowe?

Opakowania oraz naczynia jednorazowe są produkowane maszynowo a proces ten jest w pełni zautomatyzowany. Ich dystrybucją zajmują się producenci oraz hurtownie opakowań lub są one sprzedawane w handlu detalicznym. Regulacje unijne oraz wymagania stawiane przez rządy poszczególnych państw, wymagają na producentach inwestowanie w technologie umożliwiające produkcję opakowań ekologicznych, które są szybko rozwijającym się segmentem tej branży.

Przy produkcji opakowań jednorazowych wykorzystuje się różnego rodzaju tworzywa sztuczne oraz naturalne. Do najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych należą: polietylen – o zmniejszonej, normalnej oraz zwiększonej gęstości, polipropylen, styropian oraz inne plastiki. Tworzywa naturalne i łatwo biodegradowalne, coraz częściej wykorzystywane w produkcji opakowań jednorazowych to natomiast papier, odpady z warzyw oraz owoców, a także na przykład otręby zbóż.

Standardy opakowań.

Opakowania jednorazowe przeznaczone do przechowywania żywności, które wykonane zostały z tworzyw sztucznych, muszą spełniać określone standardy. Bez względu na to czy opakowanie dostarcza nam producent, hurtownia opakowań czy też kupujemy dany produkt w sklepie spożywczym, musi ono posiadać symbol, który informuje o materiale z jakiego zostało wykonane. Jednym z najczęściej spotykanych oznaczeń jest „01 PET”. Symbolem tym oznacza się opakowania wykonane z polietylenu, czyli tworzywa powszechnie stosowanego do produkcji butelek i naczyń jednorazowych.

Wprowadzanie restrykcyjnych wymagań oraz regulacji dotyczących produkcji opakowań oraz naczyń jednorazowych, a w szczególności materiałów z jakich są one wykonywane, wymuszają na producentach ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Zaobserwować można spadek liczby opakowań wykonanych z plastiku na rzecz tworzyw biodegradowalnych lub podlegających pełnemu recyklingowi.