Do czego pracownikowi są potrzebne uprawnienia sepowskie?

Wiele czynności wykonywanych na co dzień w pracy, która jakkolwiek wiąże się z elektryką, energetyką czy gazem wymaga od nas wiedzy i doświadczenia w danej dziedzinie. Niestety same umiejętności nie wystarczą. Często pracodawcy poza wiedzą i doświadczeniem oczekują od pracownika również właściwych uprawnień.

Czym są uprawnienia sepowskie?

Inaczej też uprawnienia SEP. Samo słowo SEP jest skrótem od nazwy organizacji, która zrzesza polskich elektryków z całego świata. Dokładniej mówiąc to po prostu Stowarzyszenie Energetyków Polskich. Zadaniem tej organizacji jest propagowanie wykorzystywania elektryki dla rozwoju Polski, popularyzowanie elektryki oraz inicjowanie badań w tej dziedzinie. Do zadań Stowarzyszenia Energetyków Polskich należy również edukacja, poprzez przeprowadzanie szkoleń, zakończonych egzaminem państwowym dzięki którym można nabyć odpowiednie uprawnienia, czyli tak zwane uprawnienia sepowskie. Szkolenia te są podzielone na trzy kategorie, zależne od indywidualnych potrzeb, takie jak obsługa urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych (w tym do i ponad 1kV), cieplnych czy gazowych.

W zakres takiego uprawnienia SEP wchodzi obsługa, konserwacja, remonty, montaże oraz kontrole i pomiary wykonywane na urządzeniach, które mają cokolwiek wspólnego z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem i zużyciem ciepła, gazu lub energii elektrycznej. Oprócz tego do kursów można podejść na dwóch poziomach: eksploatacja oraz dozór. Oczywiście zakres uprawnień tych poszczególnych podziałów różni się od siebie jednak nie ma przeciwskazań, aby przystąpić do kursów i egzaminów z obu tych poziomów.

Dlaczego uprawnienia są tak ważne?

Na osobach, które mają do czynienia z urządzeniami, siecią czy instalacją elektryczną, cieplną lub gazową spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Jeden błąd może być tragiczny w skutkach a pracownik, który nie posiada uprawnień SEP, w sytuacji, kiedy nastąpi taki wypadek, przenosi całą odpowiedzialność na pracodawcę. Dlatego też pracodawcy tak często wymagają posiadanie nie tylko odpowiednich umiejętności i wiedzy, ale też owych uprawnień. To daje im pewnego rodzaju zabezpieczenie. Jeżeli stanowisko obsługiwane przez pracownika jest wyposażone w urządzenia, które pracują pod napięciem wyższym niż 1kV, uprawnienia sepowskie są wręcz obowiązkiem. Takie są wymogi prawne oraz BHP. Należy też pamiętać o tym, że otrzymane uprawnienia sep nie są bezterminowe i co okres 5 lat należy je odświeżać.