Szkolenie swoich umiejętności i zdobywanie dalszej wiedzy należy do naszych obowiązków, jeśli chcemy stale się rozwijać, trafić do wymarzonej pracy i zarabiać dobre pieniądze. Jednym z rodzajów szkoleń dedykowanych dla inżynierów, czy techników są szkolenia sep. Warto więc rozejrzeć się za dobrym kursem, aby móc zdać egzamin na wysokim poziomie.

SEP Wrocław kurs i egzamin

Kursy SEP są możliwe do zrealizowania w różnych miastach w Polsce. Szkolenia są realizowane w trzech różnych kategoriach – to w gestii zainteresowanego leży, które będzie go najbardziej zainteresować. Jeśli zechce, może wybrać także więcej niż jedno.

Im więcej szkoleń zostanie zakończonych z wynikiem pozytywnym, tym więcej uprawnień zyska egzaminowany. sep wrocław egzamin będzie ważny od tego momentu.

SEP egzaminy – reguły

Kursy SEP odbywają się zgodnie z normami bezpieczeństwa. Są przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych w danej dziedzinie ekspertów, którzy muszą na bieżąco zaznajamiać się z nowościami oraz zmianami przepisów.

Szkolenie zawiera część teoretyczną, tj. prezentację oraz wykład. Po ich przeprowadzeniu każdy z uczestników szkolenia przystępuje do egzaminu. Warto zaznaczyć, że w cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne, zaświadczenia oraz dojazdy do instytucji, w których kursy się odbywają.

Sep Wrocław egzamin – jak go zdać?

Sep Wrocław kurs składa się z trzech części. Pierwszą z nich stanowi wstęp – jest to omówienie podstaw prawnych, wszelkich uprawnień oraz obowiązków, które wynikają z prawa.

Druga część jest częścią tematyczną i dotyczy zagrożeń związanych z działaniem prądu oraz kwestii ochronnych. Uczestnik może dowiedzieć się, jakie są środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, jak również, w jaki sposób chronić obudowy urządzeń i maszyn. Także kwestia ochrony przed pożarem jest poruszana.

Udzielanie pomocy na sep Wrocław kursie

Trzecia część dotyczy z kolei kwestii pomocowych. Uczestnik dowiaduje się, w jaki sposób przeprowadzać pomoc przedmedyczną. Omawiana jest także definicja pożaru i ochrona przed nim.

Uczestnik szkolenia powinien też zgłębić wiedzę na temat tego, jak powstaje pożar i jak się rozprzestrzenia. Podczas kursu można też dowiedzieć się, jakie są środki ochrony przeciwpożarowej i jak chronić przed pożarem urządzenia elektryczne, a przede wszystkim jak zachować się w sytuacjach awaryjnych. To ostatnie jest najważniejszą kwestią – obcowanie z prądem nie jest bowiem łatwe i bezpieczne.