Transformacja cyfrowa w urzędach i innych instytucjach państwowych

O transformacji cyfrowej bardzo dużo mówi się i pisze w kontekście firm z sektora prywatnego, jednak jest ona również ciągle wdrażana w instytucjach państwowych. Dlatego każdy obywatel powinien znać to pojęcie i wiedzieć co niesie ze sobą cyfryzacja naszej administracji.

Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa każdego dnia odbywa się wokół nas i jest zastosowaniem technologii cyfrowej w celu poprawy funkcjonowania danej jednostki. Jak już wspomniano, najczęściej kojarzona jest ona z firmami prywatnymi, jednak z powodzeniem stosuje się ją również w administracji publicznej. Dzięki zastosowaniu rewolucji cyfrowej zyskać można zupełnie nowe sposoby magazynowania i przetwarzania danych, profesjonalną analitykę, czy przeprowadzać skomplikowane operacje w systemach IT oraz dostosowywać swoje usługi do aktualnych potrzeb, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii koronawirusa.

Czy w instytucjach państwowych potrzebna jest cyfryzacja?

Ktoś mógłby powiedzieć, że przez tyle lat, a może nawet i wieków, urzędy funkcjonowały jakoś bez potrzeby transformacji cyfrowej. I zapewne mogłyby funkcjonować dalej, ale chodzi tutaj właśnie o słowo „jakoś”: każdy obywatel, który płaci podatki, chciałby załatwiać sprawy urzędowe szybko i bez zbędnych komplikacji, a brak ciągłego postępu cyfrowego dostosowanego do szybko zmieniającego się świata techniki, szybko spowodowałby zaniżenie jakości usług i niepotrzebne przedłużanie każdej sprawy. Dlatego wszystkie instytucje państwowe, zarówno rządowe jak i samorządowe, stosują w różnym stopniu cyfryzację w przechowywaniu naszych danych i ich analizie, coraz częściej dają również możliwość załatwiania spraw bez wizyty w urzędzie, na przykład podczas składania wniosków czy rozliczeń podatkowych potwierdzanych profilem zaufanym czy podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym.

Rewolucja cyfrowa w urzędach- czy ma jakieś wady?

Jak w każdej rewolucji, także w tej cyfrowej możemy dopatrzyć się nie tylko samych blasków, ale również i cieni. Każda zmiana to oczywiście koszt: zarówno zakupu potrzebnego sprzętu i oprogramowań, jak i odpowiedniego wyszkolenia personelu. Jednak zyski takie jak zwiększenie szybkości działania czy konieczność zatrudniania mniejszej ilości pracowników, zdecydowanie przeważają szalę kosztów.Coraz to większa cyfryzacja może być również problemem dla osób starszych. Chociaż narzędzia przygotowanie przez administrację są intuicyjne i stosunkowo łatwe w obsłudze, to osoby niedoświadczone i niewprawione w świat cyfryzacji mogą mieć problemy z ich wykorzystaniem. Inną ważną kwestią, która budzi poważne wątpliwości obywateli, jest również bezpieczeństwo cyfrowe ich kont i zawartych w nich danych osobowych.