Zarządzanie firmą w jednym miejscu

System ERP

System ERP to nic innego jako oprogramowanie komputerowe służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz elektronicznej integracji wszystkich działów w firmie. Nazwa pochodzi z języka angielskiego: Enterprise Resource Planning. W skład tak szeroko pojętej definicji wchodzi między innymi organizacja czy archiwizacja dokumentów sprzedaży i zakupu, takich jak faktury a także ewidencja stanów magazynowych, kontrola logistyki czy zadania z działu kadr i HR. Przy tak szerokim spectrum funkcjonalności, każda firma wybierając odpowiednie dla siebie rozwiązanie informatyczne powinna zapoznać się z oferowanymi przez dostawców rozwiązaniami. Pomocne są tu wersje demo ERP, które można użytkować przez kilka dni lub tygodni, w zależności od dostawcy oprogramowania. Z dostępnych na rynku rozwiązań warto zapoznać się chociażby z Enova demo czy Symfonia demo.

Praca z wersją demonstracyjną oprogramowania pozwala zapoznać się z funkcjonalnościami danej aplikacji bez konieczności jej zakupu. Systemy klasy ERP oparte są o relacyjne bazy danych, z mnóstwem dedykowanych konkretnym danym tabel. Baza danych zawiera zazwyczaj grupę standardowych, uniwersalnych tabel, ale na prośbę klienta może być rozszerzona o inne, stworzone specjalnie dla danego przedsiębiorstwa tabele, tzw. customowe tabele.

Bardzo często wersja demo ERP zawiera wszystkie docelowe komponenty rozwiązania, takie jak interfejsy użytkownika, przyciski, raporty itp. ale nie można jednak z niej w pełni korzystać, ponieważ sama baza danych nie zawiera całego zestawu potrzebnych informacji. Zasilenie takiej bazy na potrzeby systemów Enova demo czy Symfonia demo można oczywiście w pewnym stopniu wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do testowania wersji demo ERP należy przygotować sobie zestaw danych np w pliku Excel czy tekstowym a następnie taki plik zaimportować do systemu. Oczywiście takie importowanie danych przez testującą firmę należy wcześniej uzgodnić w dostawcą oprogramowania.
Mając dane w systemie można przystąpić do części przyjemniejszej, czyli samego sprawdzenia czy system odpowiada naszym wymaganiom biznesowym. Wersje demo ERP dostępne są bardzo często online, także samo testowanie odbywać się może w budynku przedsiębiorstwa, jak i poza nim, pracownik wykonujący testy może pracować np z domu, wystarczy, że będzie miał dostęp do internetu. Często działy w firmach są zlokalizowane w osobnych budynkach czy nawet miastach, tak więc mając dostęp online możemy szybko i sprawnie zaangażować wiele działów w testy w jednym momencie, co znacznie skraca czas potrzebny na wersyfikację demo systemu ERP.