Odpady budowlane – problemowe śmieci

Remont domu – czy to drobny, wykonywany własnymi rękami, czy też bardziej poważny, realizowany przy wykorzystaniu firmy zewnętrznej, niesie za sobą konieczność zorganizowania wywozu powstałych w czasie prac odpadów. Zazwyczaj jest to gruz, resztki usuniętych pokryć ścian i podłóg, stara stolarka drzwiowa i okienna i wiele innych śmieci, których wywóz trzeba zorganizować.

Odpady komunalne nie uwzględniają śmieci z rozbiórek

Niestety, obecnie obowiązujący w Polsce powszechny system odbioru odpadów, oparty o organizowane przez gminy przetargi na wyłonienie firmy, która będzie odbierała odpady od mieszkańców, nie obejmuje wywozu odpadów remontowych.

Wprawdzie przepisy nakładają na gminy obowiązek organizowania co najmniej dwa razy w roku zbiórki tzw. odpadów wielkogabarytowych, w tym również odpadów rozbiórkowych, jednakże prawo miejscowe dotyczące tego tematu zazwyczaj nakłada limity ilościowe na odbiór tego typu odpadów z jednej nieruchomości w ciągu danego roku.

Gminy wiedząc jak kosztowna jest utylizacja tego typu odpadów ustalają limity na najniższym możliwym poziomie. Wskutek tego jakikolwiek większy remont oznacza powstanie ilości odpadów, których nie ma możliwości zutylizować w ramach gminne systemu. Zmusza to właścicieli nieruchomości do poszukiwania rozwiązań na własną rękę.

Kontener rozwiązaniem bolączki z odpadami

Praktycznie każda z firm zajmujących się wywozem odpadów ma w swojej ofercie usługę odbioru odpadów remontowo-budowlanych. Widać to chociażby na stronie jednej s takich firm – https://forestodpady.pl/odpady-budowlane/, gdzie w dokładny sposób opisano zasady świadczenia takiej usługi.

W praktyce wygląda to tak, iż firma odpadowa przywozi w ustalone z zamawiającym miejsce kontener o dużej pojemności, do którego można wrzucać wszelkie powstałe w czasie remontu odpady. Po zapełnieniu się kontenera wystarczy telefon do tej firmy, aby jej transport pojawił się i odebrał kontener. Po uiszczeniu opłaty za usługę sprawa zostaje zamknięta.

Ile to kosztuje?

Cała ironia tej sytuacji polega na tym, iż zgodnie z zapisami ustawowymi to gminy mają obowiązek zorganizować odbiór odpadów od mieszkańców. Jak jednakże widać na powyższym przykładzie idzie to dość opornie, a samorządy znalazły skuteczne sposoby na ograniczenie swojej odpowiedzialności w tym zakresie.

Koszt zamówienie kontenera na własną rękę zależy od jego wielkości. Najmniejsze z nich, o pojemności ok 5 m sześciennych, kosztują zwykle kilkaset złotych. Wraz ze wzrostem pojemności cena za usługę rzecz jasna rośnie, jednakże wart przed zamówieniem kontenera skontaktować się z kilkoma firmami, aby poznać konkurencyjne oferty i znaleźć tą najbardziej atrakcyjną.