Dlaczego alkomaty z czujnikiem elektrochemicznym są najlepsze?

Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego alkomaty z elektrochemicznym czujnikiem alkoholu są najlepsze? Opiszemy zasadę działania i mocne strony instrumentów, bez których nie może obejść się żaden kierowca. Prawo bezwzględnie eliminuje jednostki zasiadające za kierownicą po spożyciu alkoholu.

Zasada działania elektrochemicznych czujników alkoholu.

Alkomaty elektrochemiczne opierają swoje działanie na chemicznej reakcji utleniania etanolu do kwasu octowego.

Oto wzór reakcji chemicznej: C2H5OH + O2 → C2H4O2 + H2O

Proces detekcji

Elektrochemiczny czujnik etanolu składa się z dwóch aktywnych powierzchni platynowych, na których osadzony jest katalizator. W jego obecności ulegają osłabieniu wiązania w cząsteczkach etanolu. Pomiędzy powierzchniami platynowymi znajduje się porowate podłoże impregnowane elektrolitem. Membrana polimerowa nałożona na jedną z plastikowych powierzchni służy jako fizyczna bariera regulująca intensywność reakcji na aktywnej powierzchni katalitycznej. Po wprowadzeniu powietrza zawierającego opary etanolu dodatnio naładowane jony wodoru są uwalniane z cząsteczek etanolu w pobliżu aktywnej powierzchni katalitycznej, a wolne elektrony są uwalniane na powierzchni sensorycznej. Jony migrują przez elektrolit, docierając do drugiej powierzchni, gdzie tworzą wodę, wiążąc się z tlenem powietrza. Tak więc na jednej powierzchni powstaje nadmiaru elektronów i ładunek ujemny, na drugiej dodatni. Po włączeniu do obwodu elektrycznego ogniwo sensoryczne wytwarza w obwodzie prąd, którego siła będzie proporcjonalna do liczby wolnych ładunków powstałych na powierzchniach, a tym samym do liczby cząsteczek etanolu reagujących w pobliżu aktywnej powierzchni katalitycznej.

Żywotność elektrochemicznego czujnika alkoholu

Średnia żywotność elektrochemicznego czujnika dotykowego jest znacznie wyższa niż półprzewodnikowego, pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Alkomaty elektrochemiczne z atestem nie wymagają tak częstej regulacji, jak półprzewodnikowe, których cechą jest stała i stopniowa zmiana parametrów czujnika, nawet jeśli urządzenie nie było używane.

Alkomaty z atestem do użytku prywatnego, wymagają regulacji co sześć miesięcy, a profesjonalne alkomaty z czujnikiem elektrochemicznym zaledwie raz w roku.