Rozwód z obcokrajowcem

Rozwód z obcokrajowcem jest uważany jako rozwód międzynarodowy. Wbrew temu, co uważa się powszechnie, nie jest aż tak istotne obywatelstwo każdego z małżonków. Miejsce sprawy rozwodowej ustala się na podstawie ich wspólnego zamieszkania. To właśnie ten czynnik jest kluczowy podczas wyboru odpowiedniego sądu w celu orzeczenia o winie.

Powód rozwodu

Nie są znane dokładne statystyki, czy pary z dwóch różnych światów rozwodzą się częściej niż pary o tym samym obywatelstwie, ale jedno jest pewne – rozwody z obcokrajowcami nie należą do rzadkości. Nie ma się czemu dziwić. Początkowa fascynacja drugą osobą przysłania wiele różnic kulturowych, które pokazują się dopiero po czasie. Może też być również na odwrót – nowa kultura, która na początku potrafiła zaciekawić, później zaczynała coraz bardziej przeszkadzać i poróżniać. Oprócz tego czasami brak dokładnej znajomości języka małżonka może sprawić problemy z komunikacją. Obok nich znajdują się także bardziej powszechne powody, takie jak niezgodność charakterów, kłótnie, zdrady. Co robić, kiedy dwójka osób pochodzi z zupełnie innych krajów?

Rozwiązanie małżeństwa międzynarodowego

Prawo mówi, że w razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków (różne obywatelstwa), postępuje się zgodnie z prawem państwa, na którego terytorium mieszka małżeństwo. Jeśli jednak małżeństwo nie mieszka już razem, pod uwagę podczas rozwodu bierze się prawo kraju, w którym ostatnio mieszkali oboje pod warunkiem, że nadal mieszka tam jeden z małżonków. Może się zdarzyć tak, że żadna z wyżej opisanych sytuacji nie pasuje do aktualnej sprawy. W takim wypadku stosuje się prawo polskie, także w przypadku separacji.

Właściwy sąd

Do przejęcia postępowania powinien zostać upoważniony sąd państw członkowskich Unii Europejskiej. Małżonkowie muszą na jego terytorium mieszkać przynajmniej przez rok przed złożeniem pozwu lub przynajmniej przez pół roku, jeżeli jeden z nich jest obywatelem państwa, w którym mieszkali. Mówi o tym rozporządzenie WE 2201/2003 o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń.

Wybór prawa przez małżonków

Dozwolone jest, aby małżonkowie sami wybrali prawo w przypadku sprawy rozwodowej. Mają jedynie ograniczenia co do wyboru ostatniego lub właściwego miejsca zwykłego pobytu pod warunkiem, że przynajmniej jeden z małżonków legalnie tam mieszka.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl