Jak zostać spadochroniarzem?

Na pewno nie raz obserwowałeś pokazy skoków spadochronowych z różnego rodzaju akrobacjami. Nic nie stoi na przeszkodzie byś do nich dołączył. Wystarczy zacząć od kursu AFF.

Co to jest AFF?

Accelerated Free-Fall (AFF) to przyśpieszony kurs wolnego spadania. Obecnie jest to najnowocześniejsza i najskuteczniejsza metoda szkolenia skoczków spadochronowych. Jej dodatkową zaletą jest pełne bezpieczeństwo oraz krótki czas szkolenia. Kurs AFF można ukończyć nawet w ciągu dwóch weekendów.

W kursie może uczestniczyć każdy, kto ukończył 16 lat (wymagana zgoda rodziców). Górna granica wieku nie jest określona. Ukończenie kursu AFF daje możliwość dalszego doskonalenia własnych umiejętności w skokach spadochronowych. Zwieńczeniem jest świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do wykonywania całkowicie samodzielnych skoków. Wcześniej jednak trzeba wykonać 50 skoków z asekuracją instruktora i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

Jak przebiega kurs spadochronowy AFF?

Szczegółowy program kursów spadochronowych może się nieznacznie różnić, w zależności od organizatora i ceny. Jeden element jest jednak niezmienny, kurs spadochronowy zawsze obejmuje skoki z wysokości 4000 m.

Pierwsza część kursu zawsze jest teoretyczna i trwa 6-8 godzin. W tym czasie kursant zapoznaje się z zasadami aerodynamiki, poznaje zasady wolnego spadania, Uczy się jak zakładać uprząż, otwierać spadochron, jakie postawy należy przyjąć podczas poszczególnych faz skoku ze spadochronem. Część teoretyczna kończy się krótkim egzaminem.

Najważniejszą częścią kursu spadochronowego jest część praktyczna obejmująca od 6-10 skoków. Dwa pierwsze skoki odbywają się z asekuracją dwóch doświadczonych instruktorów, przy kolejnych asystuje jeden instruktor. Każdy skok jest nagrywany i później analizowany przez instruktora i skoczka. Pomaga to korygować błędy i doskonalić umiejętności skoczka.

Każdy skok składa się z czterech faz. Pierwsza to wyskok z samolotu na wysokości 4000 m, potem następuje wolne spadanie z prędkością 200 km/h. Faza ta trwa ok. 60 sekund. Trzecia faza to lot z otwartym spadochronem, trwa ok. 6 minut. Ostatni etap to udane lądowanie w wyznaczonym miejscu. Ostatni skok jest egzaminem praktycznym, jego zaliczenie uprawnia do oddawania kolejnych samodzielnych skoków nadzorowanych przez instruktora z ziemi.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PL Strefy.