Coraz więcej osób w różnym wieku zainteresowanych jest obecnie kursami elektrycznymi. Dzięki nim można szybko i w krótkim czasie podszkolić swoje umiejętności, zapoznać się z bieżącymi przepisami oraz zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Czy warto się na nie zapisać? Co cię na nich czeka? Zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem.

1. Szkolenia SEP

Szkolenia SEP mogą odbywać się z różnorodnej tematyki. Bardzo popularne są kursy elektryczne, kursy energetyczne czy kursy gazowe. Każdy z takich kursów dotyczy eksploatacji (E) dozoru (D) lub instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych. Każdy z nich może być przeprowadzony na różnym poziomie (w zależności od zaawansowania i potrzeb grupy). Szkolenie SEP przeznaczone jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla grup zamkniętych w konkretnych firmach, przedsiębiorstwach lub instytucjach, gdzie wymagany konkretny dokument upoważniający do wykonywania zawodu w konkretnej jednostce.

2. Jak wygląda kurs?

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich organizuje różnorodne szkolenia, które przeważnie odbywają się w weekendy oraz zwieńczone są egzaminem ustny,. Egzaminy przeprowadzane są przez Komisję Kwalifikacyjną, która została powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na wyżej wymienionych szkoleniach omawiana jest cała tematyka potrzebna do przystąpienia do egzaminu. Szkolenie SEP tworzy grupy, na których adresatami mogą być adresaci różnych grup, np. grupy elektryczne, cieplne czy gazowe. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które wykonują już te zawody lub które dopiero chcą zdobyć poszczególne uprawnienia. Warunkiem jest skończenie 18 roku życia oraz muszą posiadać podstawowe wykształcenie.

3. Koszt

Kursy sep tworzone są w konkretnych grupach, w różnej tematyce oraz na różnym poziomie. Od wybranego modułu zależy ich cena. Kursy SEP to wydatek rzędu od około 300 do 1000 zł. (wszystko zależy od poziomu, rodzajów szkolenia). Osoby, które z powodzeniem ukończyły taki kurs i zajmują się na co dzień praktyką związaną z danym szkoleniem, bezapelacyjnie twierdzą, iż jest to godna inwestycja w rozwój samego siebie. Na zakończenie otrzymują certyfikat, który uprawnia do wykonywania zawodu elektryka.