W jakim celu robi się badania prenatalne?

Badania prenatalne to grupa metod diagnostycznych, które służą do oceny prawidłowości rozwoju ciąży oraz płodu, w dowolnym okresie trwania ciąży, aż do porodu. Dzięki nim można w porę wykryć poważne wady, które zagrażać będą życiu płodu. Robi się je także po to, aby potwierdzić prawidłowy rozwój ciąży, rozpoznać ciążę mnogą lub płeć dziecka.

W jakim celu robi się badania prenatalne?

Badania te umożliwiają wykrycie wszystkich, poważnych wad rozwojowych, takich jak np. wady serca, genetyczne, zespół Downa, a także zaburzenia rozwoju płodu, które związane są z chorobami matki, np. z cukrzycą ciążową. Wady te najczęściej można skorygować jeszcze przed porodem albo zacząć leczenie tuż po narodzinach. Badania prenatalne pozwolą przygotować się do porodu z dużym wyprzedzeniem. Bardzo rzadko, ale zdarza się, że niektóre ciężkie wady prowadzić będą do obumarcia płodu, śmierci tuż po urodzeniu lub są wskazaniem do aborcji.

Rodzaj badań prenatalnych

Badania prenatalne podzielić można na nieinwazyjne i inwazyjne. Badaniami nieinwazyjnymi są najczęściej badania USG, a także morfologiczne i biochemiczne krwi matki. Można również przeprowadzić badania nieinwazyjne przesiewowe. Nowością jest genetyczne badanie płodu, do którego wykorzystuje się DNA komórek płodowych matki. Badanie to umożliwia wykrycie bardzo poważnych schorzeń płodu, np. zespołu Turnera Edwardsa i innych.Badania prenatalne inwazyjne to przeważnie amniopunkcja, która polega na pobraniu płynu owodniowego.

Kto wykonuje badania prenatalne?

Lekarze ginekolodzy-położnicy wykonują rutynowe badania, takie jak USG, KTG robią położne, natomiast badania morfologiczne i biochemiczne zleca się pracowniom diagnostycznym. Natomiast bardziej złożone badania, inwazyjne wykonują lekarze z dużym doświadczeniem diagnostycznym. W badaniach takich istotną rolę odgrywa bezpieczne pobieranie materiału do badań, tak aby miał on znaczenie diagnostyczne. Jeśli wyniki nie są jednoznaczne i lekarz ma jakiekolwiek wątpliwości, badania należy powtórzyć. Niestety, rośnie wtedy ryzyko wystąpienia powikłań.